Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σειρές


Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο


Σκοπός της σειράς είναι να εμπλουτίσει την έρευνα στο πεδίο του συγκριτικού συνταγματικού δικαίου. Περιλαμβάνονται μονογραφίες, συγγράμματα και συλλογικά έργα σε θέματα όπως η μεθοδολογία της συγκριτικής συνταγματικής έρευνας, ο σχεδιασμός του Συντάγματος και η συνταγματική αλλαγή, η εξέλιξη των μορφών διακυβέρνησης, η πολιτική αντιπροσώπευση και τα εκλογικά συστήματα, η συνταγματική δικαιοσύνη, οι μετασχηματισμοί του οικονομικού Συντάγματος, η άμυνα της δημοκρατίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα.


Διαθέσιμοι τόμοι:

5.      Χ. Τσιλιώτης, Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ευρωπαϊκή ένωση (BREXIT), 2020  
4.      Α. Βλαχογιάννης, Το Σύνταγμα στη νέα Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2018  
3.      Α. Παπαϊωάννου, Πολιτική και δικαιοσύνη στη δίνη του Brexit, 2017  
2.      Χ. Ανθόπουλος, Εκλογικά Συστήματα και Συνταγματικές Δεσμεύσεις, 2016  
1.      Ξ. Κοντιάδης/Α. Φωτιάδου, Η ανθεκτικότητα του Συντάγματος, 2016