Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Χονδρεμπορικές Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας

ISBN
978-960-648-318-9
Σελίδες
XXVI + 301
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 90.0

Θ. Πανάγος, Χονδρεμπορικές Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, 2021


Το παρόν έργο αποτελεί απαραίτητο και χρηστικό εργαλείο για κάθε αναγνώστη που επιθυμεί να αποκτήσει μια πλήρη γνώση γύρω από τα ζητήματα που ανέκυψαν από την πρόσφατη αναδιοργάνωση της Ελληνικής αγοράς ενέργειας και ειδικότερα από την συνακόλουθη λειτουργία των νέων πλέον χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα τέτοιο πόνημα μπορεί να χρησιμεύει τόσο στον Συμμετέχοντα στις σχετικές αγορές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ως εγχειρίδιο και βοήθημα για την λειτουργία των αγορών αυτών.
Ειδικότερα, εξετάζεται και αναλύεται η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ο σκοπός και η αποστολή του, ο σκοπός και η λειτουργία των βασικών χονδρεμπορικών αγορών, της Αγοράς της Επόμενης Ημέρας, της Ενδοημερήσιας και της Αγοράς Εξισορρόπησης, αλλά και της Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων. Στη συνέχεια, αναλύεται ο σκοπός και η λειτουργία των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης, ενώ παρατίθεται η θέση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Χονδρεμπορικές Αγορές. Στο νομικό μέρος του βιβλίου εξετάζεται η θέση της σύμβασης στις εν λόγω αγορές, τα ζητήματα ανταγωνισμού που τυχόν ανακύπτουν από την λειτουργίας τους, καθώς και οι μηχανισμοί εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.
Επομένως, στο παρόν βιβλίο εξετάζονται όλες οι πτυχές των σχετικών αγορών· ρυθμιστικές, λειτουργικές, οικονομικές και νομικές, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να έχει μια εγκύκλιο γνώση και άποψη επί του θέματος διατυπωμένη από τους πλέον έγκριτους επιστήμονες του τομέα, με τεράστια επιστημονική παρουσία και εμπειρία στη λειτουργία των χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και υπό την νέα χρηματιστηριακή τους μορφή.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online