Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-832-5
Σελίδες
ΧΧΙΧ + 568
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 60.0

Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, τόμ. 1, 2η έκδ., 2018


Το ανά χείρας βιβλίο, πραγματεύεται στην παρούσα δεύτερη έκδοσή του και αναλύει με πληρότητα το θεσμό της διοικητικής αποκέντρωσης διαχρονικά, την σχέση της με το συγκεντρωτικό σύστημα οργάνωσης του Κράτους, αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα ζητήματα που αναφέρονται σε αναπτυξιακά προγράμματα, την εξέλιξη της διοικητικής αποκέντρωσης σε ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται το οργανωτικό πλαίσιο της νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επιμέρους επίπεδα όπως η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, τα Τμήματα, τα Αυτοτελή Γραφεία, βοηθώντας τον πολίτη στην καθημερινή σχέση του με την νέα αποκεντρωμένη μονάδα κρατικής διοίκησης, ιδίως μετά το προσφάτως ψηφισθέν Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» (Ν. 4555/2018).

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online