Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-810-3
Σελίδες
ΧΧΙΙ + 258
Έτος
2012
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 32.0

Θ. Πανάγος, Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας, 2012


Με τη ψήφιση, το θέρος του 2011, του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως αυτή περιέχεται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ» και 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ». Το ανωτέρω ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο είναι γνωστό και ως «Τρίτη Δέσμη Απελευθέρωσης των Αγορών Ενέργειας».
Το παρόν έργο αποτελεί μια συστηματική θεματική ανάλυση της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online