Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Στοιχεία Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου, 2η έκδ.

Συγγραφείς
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-008-9
Σελίδες
XIV + 352
Έτος
2019
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 38.0

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Θ. Παπακυριάκου, Στοιχεία Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου, 2η έκδ., 2019


Η παρούσα δεύτερη, σημαντικά επαυξημένη και εμπλουτισμένη έκδοση του έργου, το οποίο συντίθεται τόσο από επικαιροποιημένα κείμενα παλαιότερων αυτοτελών μελετών όσο και από εντελώς νέα ύλη, επιδιώκει να αποδώσει εποπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κατανόηση των σημερινών θεσμικών του βάσεων, της συστηματικής του και των νομικών εργαλείων που το συγκροτούν. Για τον σκοπό αυτό, μετά από μια εισαγωγική παρουσίαση των σημαντικότερων μεταβολών που επέφερε η Συνθήκη της Λισσαβώνας και της γενικότερης δομικής εικόνας που εμφανίζει έκτοτε το ενωσιακό ποινικό οικοδόμημα (ενότητα 1), εξετάζονται επιλεγμένα επιμέρους στοιχεία αυτού, τόσο από το πεδίο του ουσιαστικού (ενότητα 2) όσο και από το πεδίο του δικονομικού δικαίου (ενότητα 3), συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία ανεξάρτητων οργάνων, τα οποία δραστηριοποιούνται στο πεδίο του ποινικού δικαίου (ενότητα 4). Το έργο ολοκληρώνεται με μια συνοπτική ανάλυση επιμέρους διατάξεων του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που αφορούν ειδικά την ποινική καταστολή (ενότητα 5).

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online