Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Οικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-105-5
Σελίδες
XXI + 773
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 75.0

Ο. Σπηλιόπουλος, Οικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020


Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για την κατανόηση βασικών εννοιών σχετικών με όλες τις επιμέρους πτυχές του νομικού πλαισίου που διέπει την οικονομική ολοκλήρωση στην ΕΕ. Εξετάζονται σφαιρικά όλα τα συνδεόμενα με την οικονομική ολοκλήρωση νομικά -θεσμικά και ουσιαστικά- ζητήματα.
Το Οικονομικό Δίκαιο είναι το Δίκαιο της Οικονομικής Ολοκλήρωσης την εμβάθυνση της οποίας επιδιώκει συνεχώς η ΕΕ. Εξετάζοντας το Οικονομικό Δίκαιο της ΕΕ, διαπιστώνουμε ότι σε όλα τα πεδία που καλύπτει η οικονομική ολοκλήρωση στο πλαίσιό της, κομβικός ήταν και παραμένει ο ρόλος του Δικαστηρίου της που συμβάλλει σταθερά στην αποσαφήνιση εννοιών οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των αρχών και κανόνων του εν λόγω Δικαίου. Η διαπίστωση αυτή αφορά κατά κύριο λόγο, αλλά όχι μόνο, την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και τη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό δίδεται έμφαση στη νομολογιακή προσέγγιση της ύλης του εξεταζόμενου κλάδου δικαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online