Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Νομικές Οντότητες στην έννομη τάξη

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-612-8
Σελίδες
87
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 15.0

Κ. Χατζηγιαννάκης, Νομικές Οντότητες στην έννομη τάξη, 2022


Η παρούσα μελέτη αντιμετωπίζει το φαινόμενο της νομικής οντότητας. Εδώ και καιρό, συζητείται στην επιστήμη με διαρκώς αυξανόμενη ένταση ένα φαινόμενο εικονικής πραγματικότητας, η νομική οντότητα, όπως παλαιότερα είχε εμφανισθεί το νομικό πρόσωπο, που με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκε και επικράτησε, ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την άνθιση της επιχειρηματικότητας.
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να ερευνήσει τις δυνατότητες των νομικών οντοτήτων για αναγνώριση, αποδοχή και ανάπτυξη. Η διαδικασία αυτή δεν θα είναι εύκολη για τις νομικές οντότητες, όχι εξαιτίας των «παρατηρουμένων» παραδοσιακών αγκυλώσεων, αλλά γιατί το νομοθετικό περιβάλλον είναι δυσμενές προς αυτές. Μόνο μια ξεκάθαρη, μονοσήμαντη, νομοθετική παρέμβαση θα καταστήσει δυνατή την επικράτηση των νομικών οντοτήτων ως υποκειμένων δικαίου, φορέων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα βασικότερα ζητήματα γύρω από το νέο αυτό φαινόμενο και διατυπώνονται προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην εξέλιξη της αναγνώρισης των νομικών οντοτήτων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online