Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Επιδόσεις στο εξωτερικό, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-773-6
Σελίδες
XIX + 465
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 28.0

Α. Άνθιμος, Επιδόσεις στο εξωτερικό, 2η έκδ., 2023


Οι επιδόσεις δικογράφων και εξώδικων πράξεων στο εξωτερικό αποτελούν ενεργό τμήμα της διαδικαστικής πραγματικότητας στη διασυνοριακή δίκη. Η θεωρητική ανάλυση αδυνατεί να προβλέψει και να παρουσιάσει με πληρότητα τις παραλλαγές που εμφανίζονται στην πράξη, όπου ελλοχεύει πλειάδα ανεπεξέργαστων πραγματικών καταστάσεων. Το έργο στοχεύει στο να προσφέρει μια πρακτική προσέγγιση της όλης θεματικής, που θα δώσει την ευκαιρία στους δικηγόρους να αποσαφηνίσουν τάχιστα την οδό που πρέπει να ακολουθήσουν για την ασφαλή διεκπεραίωση της επίδοσης στο εξωτερικό. Στο παρόν σύγγραμμα επιχειρείται μια αμιγώς πρακτική προσέγγιση του θέματος: κυρίαρχος σκοπός είναι η άμεση πρόσβαση στη βασική πληροφόρηση. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανά χώρα περιγραφή του εφαρμοστέου νομοθετικού πλαισίου, και τη συνοδευτική καταγραφή του συνόλου της κατά κύριο λόγο δημοσιευμένης (και όπου κατέστη δυνατό και αδημοσίευτης) νομολογίας που έχει παραχθεί στην Ελλάδα για την εκάστοτε χώρα-στόχο (όταν, βέβαια, αυτό προκύπτει από τις δημοσιευμένες αποφάσεις).
Η δεύτερη αυτή έκδοση παρουσιάζεται εμπλουτισμένη με τη νομολογία των ετών 2014-2023, αλλά και με κάποιες ιδιαιτέρως σημαντικές παλαιότερες αποφάσεις. Η έρευνα κατέστη δυνατό να συμπεριλάβει δημοσιεύματα και αποφάσεις μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023. Συνολικά προστέθηκαν αναφορές σε 500 περίπου νέες αποφάσεις, και διπλασιάστηκαν οι υποσημειώσεις. Καταγράφονται οι εξελίξεις στο πεδίο του ενωσιακού δικαίου και της Σύμβασης της Χάγης του 1965. Παράλληλα, ενσωματώθηκαν μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα οι δηλώσεις και ανακοινώσεις τους, όπως και οι ανακοινώσεις των κρατών-μελών της ΕΕ σχετικά με τον Καν. 2020/1784.
Το βιβλίο απευθύνεται πρώτιστα σε συναδέλφους της μαχόμενης δικηγορίας. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά το υφιστάμενο –πολυεπίπεδο– νομοθετικό καθεστώς, παραπέμποντας σε όλο το χρήσιμο βιβλιογραφικό υλικό για περαιτέρω έρευνα και εμβάθυνση των ενδιαφερομένων. Ακολουθεί η ανά χώρα επεξεργασία, με πλήρη καταγραφή των νομοθετικών ιδιαιτεροτήτων της καθεμιάς. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη προστέθηκαν επικεφαλίδες, με έντονους χαρακτήρες, σε χώρες όπου παρουσιάζεται κινητικότητα. Με τον τρόπο αυτόν εξοικονομείται χρόνος, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν απευθείας στο ζήτημα που τους απασχολεί.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online