Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-687-6
Σελίδες
XVIII + 365
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 40.0

Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023


Η έναρξη της εκτέλεσης αποτελεί ένα κρίσιμο τμήμα της εκτελεστικής διαδικασίας, αφού σε αυτό λαμβάνουν χώρα εξωδικαστικές ενέργειες εκ μέρους του επισπεύδοντος, οι οποίες ενδέχεται να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία της. Στο παρόν έργο επιχειρείται η προσέγγιση των επιμέρους πράξεων, προπαρασκευαστικών και μη, που απαρτίζουν τη διαδρομή στην οποία αυτή εκτείνεται. Ειδικότερα, προσεγγίζονται, μέσω της νομολογίας και της βιβλιογραφίας, η έννοια και οι προϋποθέσεις του εκτελεστού τίτλου, των υποκειμενικών ορίων της εκτέλεσης, των προπαρασκευαστικών πράξεων αυτής και συγκεκριμένα του εκτελεστήριου τύπου, του απογράφου και της εντολής προς εκτέλεση, και φυσικά της επιταγής προς πληρωμή.
Το παρόν έργο εστιάζει σε ζητήματα της δικηγορικής πρακτικής, αναλύοντας συστηματικά κάθε επιμέρους πράξη. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου αποτελεί στο τέλος κάθε κεφαλαίου η παράθεση περιπτωσιολογίας κατ’ αλφαβητική σειρά, καθιστώντας το παρόν ένα απαραίτητο εργαλείο για την άμεση εύρεση και αντιμετώπιση όλων των σχετικών ζητημάτων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online