Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό

Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-440-7
Σελίδες
XXIV + 568
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 46.0

Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022


Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το πρώτο ενιαίο έργο στο πεδίο του Δικαίου Εμπορικών Δικαιοπραξιών, του Δικαίου των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου.
Το έργο ξεχωρίζει για την πρωτότυπη απόδοση της ύλης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτύπωσή της με παραστατικό και ευσύνοπτο τρόπο, μέσω παραδειγμάτων, διαγραμμάτων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων και, κατά περίπτωση, αυτούσιας παράθεσης νομολογιακών προσεγγίσεων, με βασικό γνώμονα την ουσιαστική υποβοήθηση των φοιτητών και των νομικών της πράξης στην καλύτερη κατανόηση των σχετικών, ενίοτε πραγματικά δυσχερών, εννοιών.
Το εγχειρίδιο αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και το δεύτερο στο Δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, όπως σήμερα ισχύουν και εφαρμόζονται με βάση όχι μόνο τις τελευταίες νομοθετικές επεμβάσεις, ιδίως στο Δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αλλά και τις πιο σημαντικές θεωρητικές και νομολογιακές προσεγγίσεις. Στόχος του παρόντος έργου δεν είναι η αναλυτική παρουσίαση όλων των θεματικών που εντάσσονται συστηματικά στο ιδιαίτερα ευρύ γνωστικό αντικείμενο των δύο ως άνω Δικαίων, αλλά η όσο το δυνατόν απλή και περιεκτική παρουσίαση των βασικών εκείνων εννοιών, των οποίων η γνώση και κατανόηση συνιστά αναγκαίο υπόβαθρο για την περαιτέρω επιστημονική εξέταση και έρευνα των ποικίλων ζητημάτων που απασχολούν στο πλαίσιο αυτών.
Αν και η αρχική σκέψη πίσω από την έκδοση ήταν να καλύψει πρωτίστως εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να χρησιμεύσει και στους νομικούς της πράξης, ως μέσο εύκολης και αποτελεσματικής πρόσβασης στις θεωρητικές και νομολογιακές λύσεις, που έχουν προταθεί και εφαρμόζονται στα αντίστοιχα πεδία.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online