Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Φορολογικό δίκαιο, 5η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-568-137-1
Σελίδες
ΧΧΙΙ + 864
Έτος
2014
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 75.0

Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό δίκαιο, 5η έκδ., 2014


Μόνο το έτος 2013 ψηφίστηκαν 15 φορολογικοί νόμοι και εκδόθηκαν περίπου 282 εγκύκλιοι, οι οποίοι εμφανίζουν ασάφειες και αντιφάσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη φορολογική διοίκηση, τους δικηγόρους, τους λογιστές και τους φορολογούμενους. Αντί να παράγουμε προϊόντα, παράγουμε βραχείας χρηστικότητας νομοθετικά κείμενα, που δημιουργούν απλώς σύγχυση και προβλήματα, αντί να τα επιλύουν.
Στην παρούσα έκδοση λαμβάνονται υπόψη και σχολιάζονται όλες οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: Η έννοια του φόρου και η διάκρισή του από τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις - Τα είδη των φόρων - Γενικές αρχές άσκησης της φορολογικής εξουσίας - Ενωσιακό και διεθνές φορολογικό δίκαιο - Η φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με τον νέο (Ν. 4172/2013) αλλά και τον προϊσχύσαντα (Ν. 2238/1994) Κώδικα - Διοικητική φορολογική διαδικασία - Η δικονομία των φορολογικών διαφορών - Τα ένδικα βοηθήματα και τα ένδικα μέσα.
Τέλος, στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται αναλυτικό ευρετήριο όρων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online