Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Αστική ευθύνη και HIV/AIDS νόσος

Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-723-Χ
Σελίδες
XXIV + 385
Έτος
2003
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 42.0

Θ. Παπαζήση, Αστική ευθύνη και HIV/AIDS νόσος, 2003


Η μετάδοση του ιού HIV συνδέθηκε από την εμφάνισή της με σαρκικές σχέσεις (ομοφυλικές και στη συνέχεια πολυγαμικές) αλλά και παροχής υπηρεσιών υγείας. Το γεγονός ότι η προέλευση αυτής της θανατηφόρας λοιμώδους νόσου ήταν άγνωστη τα πρώτα δεκαπέντε χρόνια μετά την εμφάνιση του ιού, άρα αδύνατη η θεραπευτική αντιμετώπισή της, δημιούργησε σχεδόν αμέσως μύθο. Συνέπεια αυτού ήταν σειρά αντιδράσεων σε βαθμό υστερίας που είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό μιας μορφής κοινωνική απαξία προς τους φορείς του ιού HIV και τα πρόσωπα αυξημένου κινδύνου, η οποία δημιούργησε σύγκρουση των προσώπων αυτών με τις κοινωνικές δομές (ανάγκη θεραπείας και αντιμετώπιση ασθενών στις μονάδες νοσηλείας, σχέσεις μεταξύ συζύγων ή με τα τέκνα τους, εργαζομένων μεταξύ τους ή με τους εργοδότες, οικονομικά συμφέροντα ασφαλιστικών εταιριών κλπ).
Όλοι ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν τα όρια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μιας καθημερινότητας που δεν μοιάζει ακριβώς με τις άλλες. Σκοπός της συγγραφής του βιβλίου είναι η απάντηση στα ερωτήματα των προσώπων της πράξης, νομικών ή γιατρών. Οι πρώτοι, γνωρίζοντας το δίκαιο, αναζητούν απαντήσεις στο ερώτημα σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να ασκήσουν, ποια αιτήματα, για αποζημίωση ή άλλες αξιώσεις, ή πώς μπορούν να αμυνθούν σε αγωγικά ή άλλα αιτήματα που έχουν προβληθεί. Οι δεύτεροι, πώς μπορούν να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους αντιμετωπίζοντας το ενδεχόμενο ασθενών με HIV/AIDS νόσο.
Στο βιβλίο «Αστική ευθύνη και HIV/AIDS νόσος» γίνεται προσπάθεια να προβληθεί και να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα στο πλαίσιο του αστικού δικαίου σε σχέση με την ευθύνη (σε αποζημίωση ή άλλη). Μετά την εισαγωγή, που εξετάζει τα υποκείμενα των δικαιωμάτων και τα προσβαλλόμενα έννομα αγαθά, η πρώτη ενότητα αναφέρεται στη HIV λοίμωξη ως ζημιογόνο παράγοντα, τη ζημία (από τη μετάδοση σε προσωπική σχέση ή στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας) και τις έννομες σχέσεις που αναπτύσσονται. Η δεύτερη, ερευνά την ευθύνη για τη ζημία, στις δύο περιπτώσεις, και την αποκατάστασή της.
Σκοπός του πρώτου μέρους είναι η προσέγγιση της ζημίας από την HIV/AIDS νόσο, γι’ αυτό και στο πρώτο μέρος κρίθηκε σκόπιμο να προταχθεί κεφάλαιο με ιστορικά, οντολογικά και κοινωνικά στοιχεία γύρω από την ασθένεια, στο οποίο επιχειρείται κατά το δυνατόν σφαιρική (εξωνομική) προσέγγιση του θέματος. Στόχος είναι η κατανόηση από τους νομικούς της μετάδοσης του ιού HIV ως ζημιογόνου γεγονότος και ο προσδιορισμός της συμπεριφοράς του, που είναι ικανή να δημιουργήσει ευθύνη ή να δοθούν απαντήσεις σε άλλα προδικαστικά ζητήματα. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των προϋποθέσεων της ευθύνης από την HIV νόσο, της έννοιας της παροχής υπηρεσιών υγείας και των υποχρεώσεων αυτών που τις παρέχουν, αφού αποτελούν τη μία από τις δύο πηγές μετάδοσης της λοίμωξης.
Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην διερεύνηση της ευθύνης που δημιουργείται από τη μετάδοση του ιού HIV είτε αυτή προκαλείται από οροθετικό είτε από υγιές πρόσωπο. Στη δεύτερη περίπτωση ανήκει η παροχή υπηρεσιών υγείας και για τον λόγο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στην ιατρική ευθύνη. Στο τελευταίο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους αντιμετωπίζονται πρακτικά προβλήματα του δικογράφου, αφού οι υποθέσεις αυτές, όπως και κάθε υπόθεση ζημίας, οδηγούν στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online