Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Θεωρία του Δικαίου Πολέμου

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-788-5
Σελίδες
ΧΙΙ+224
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 25.0

Ι. Καρεκλάς, Θεωρία του Δικαίου Πολέμου, 2018


Στην παρούσα μονογραφία αναλύεται διεξοδικώς κατά κύριο λόγο η Θεωρία του Δικαίου Πολέμου σε όλες τις εκφάνσεις της, άρα το βιβλίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παράθεση του σώματος του Διεθνούς Δικαίου το οποίον καλείται Jus ad Bellum. Συνάμα παρατίθεται κεφάλαιο που αναπτύσσει το Ανθρωπιστικό Δίκαιο της Ενόπλου Συρράξεως, το δη λεγόμενον Jus in Bello. Τούτο εμπεριέχει τους κανόνες που πρέπει να διέπουν μια ένοπλη σύρραξη και λέγεται ανθρωπιστικό ακριβώς διότι αποσκοπεί στη διαφύλαξη ανθρωπιστικών αξιών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν καιρώ πολέμου. Αυτή είναι η έτερη κατηγορία του Δικαίου του Πολέμου. Κατά συνέπειαν το ανά χείρας βιβλίο καλύπτει όλο το φάσμα του Δικαίου του Πολέμου, τόσον την κατηγορία Jus ad Bellum –νομικές βάσεις ή δικαιολογίες του πολέμου– όσον και την κατηγορία Jus in Bello.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online