Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, 3η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-799-6
Σελίδες
LIIV + 1101
Έτος
2024
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 110.0

Ν. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τόμ. 2, 3η έκδ., 2024


Με την κυκλοφορία του παρόντος Β΄ τόμου για το Ειδικό Μέρος ολοκληρώθηκε το συστηματικό έργο του Ομότιμου Καθηγητή Ν. Θ. Νίκα «Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως». Η νέα έκδοση του όλου έργου κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τις πολυάριθμες πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις και τη μετέπειτα πυκνή νομολογιακή τους εφαρμογή.
Ειδικότερα, η παρούσα (τρίτη) έκδοση του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως κατέστη όχι απλώς εύλογη, αλλά απολύτως επιβεβλημένη μετά τις ευρείας κλίμακας τροποποιήσεις του ν. 4842/2021 (ιδίως στο επίπεδο των δικών περί την εκτέλεση, του πλειστηριασμού και της κατατάξεως των δανειστών), αλλά και των μεταγενέστερων ν. 4855/2021, 4871/2021, 4912/2022, 4937/2022, 4938/2022, 4947/2022 και 4963/2022. Μεσολάβησε στο μεταξύ και η νομοθετική κινητικότητα σε άλλους κλάδους του δικαίου, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτελέσεως. Εντάχθηκαν συνεπώς στον κορμό του έργου και τα γενικότερης σημασίας πρόσφατα νομοθετήματα, όπως είναι ο Κώδικας Αφερεγγυότητας (ν. 4738/2020, που αντικατέστησε τον Πτωχευτικό Κώδικα), η αναθεώρηση του ΚΕΔΕ (από τον ν. 4978/2022), του ΚΙΝΔ (από τον ν. 5020/2023) και της Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας (από τον ν. 5016/2023). Συνεκτιμήθηκαν ασφαλώς στη νέα έκδοση και οι νομοθετικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο με τη θέσπιση των Κανονισμών 2019/1111 Βρυξέλλες ΙΙβ (για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές κ.λπ.) και 2020/1784 (για τις ενδοευρωπαϊκές επιδόσεις), όπως και οι νομολογιακές εξελίξεις των τελευταίων έξι (6) χρόνων.
Και στην έκδοση αυτή, εμφανής είναι η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός κατά το δυνατόν σύντομου και συνεκτικού έργου, που να αποτιμά με σαφήνεια και πληρότητα, κριτικά και υπεύθυνα, τα θεωρητικά ρεύματα και (ιδίως) τις πλούσιες, συχνά δε και ευρηματικές, νομολογιακές λύσεις. Και ο παρών τόμος συνδυάζει μεθοδικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός συστηματικού έργου ερμηνείας του Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως, που συμβάλλει στην ορθή απονομή της Δικαιοσύνης, με τις αρετές ενός διδακτικού εγχειριδίου, με παιδαγωγική αξία. Συνιστά, έτσι, ένα έγκυρο και πολύτιμο διδακτικό-ερμηνευτικό βοήθημα, απαραίτητο εφόδιο για κάθε νομικό.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online