Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-159-8
Σελίδες
XXIX + 620
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 60.0

Σ. Κόκκινος, Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, 2020


Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή μελέτη του θέματος της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης. Μέσα από μια πλήρη νομοθετική και νομολογιακή έρευνα, σε συνδυασμό με μια κριτική προσέγγιση, εντοπίζονται τα βασικότερα προβλήματα της διαδικασίας. Ειδικότερα, αναλύονται ζητήματα σχετικά με την έννοια της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών τόσο ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης, όσο και ως προϋπόθεσης για την υπαγωγή του οφειλέτη σε κάποια προπτωχευτική διαδικασία, με σκοπό την αποφυγή της πτώχευσης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κίνητρα που προσφέρει η πρόωρη αυτή κήρυξη της πτώχευσης στον οφειλέτη, ο οποίος επιζητεί με καλή πίστη την αναδιοργάνωση της επιχείρησής του. Παράλληλα, εξετάζονται και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τους πιστωτές.
Στόχος του παρόντος είναι αφενός ο σαφής προσδιορισμός της έννοιας της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης, αφετέρου η διάγνωση, η παράθεση και η ανάλυση των κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται από το δικαστήριο, παράλληλα με το σχέδιο προϋπολογισμού της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια η πορεία της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης του οφειλέτη στο εγγύς μέλλον.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online