Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Θεωρία και πράξη του Επιτελικού Κράτους

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-334-9
Σελίδες
ΧVIII + 377
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 35.0

Α. Παπατόλιας, Θεωρία και πράξη του Επιτελικού Κράτους, 2021


Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την κατανόηση και ανάδειξη της έννοιας του «επιτελικού κράτους» και των ιδιαιτεροτήτων και αποκλίσεων του ελληνικού μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συγκριτικά με το «παράδειγμα» του Επιτελικού Κράτους που κυριαρχεί στις διοικητικά ανεπτυγμένες δυτικές χώρες, από την κρίση και μετά.
Μέσα από την παρούσα ο αναγνώστης μπορεί να αντλήσει χρήσιμα δεδομένα για την αξιολόγηση και των δημόσιων πολιτικών που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και μελλοντικών προσπαθειών. Η «επιτελική ικανότητα» προβάλλεται και αναλύεται ως προϋπόθεση ορθολογικής καθοδήγησης και αποτελεσματικής εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών. Στη μελέτη παρουσιάζονται εκτενώς και οι βασικές ρυθμίσεις του Ν. 4622/2019, που απηχούν τη μέριμνα για ενιαία και συνεκτική εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος μέσα από ισχυρούς κεντρικούς θεσμούς διοικητικού συντονισμού των δημόσιων πολιτικών, συγχρόνως, όμως, εξετάζονται συστηματικά και οι ποικίλες κριτικές αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου και της επιστημονικής κοινότητας στο νομοθέτημα, ενώ αποτιμάται και η πειστικότητα των απαντήσεων της κυβερνητικής πλευράς με κριτήριο την εσωτερική συνοχή και τη διεπιστημονική προσέγγιση της κάθε επιχειρηματολογίας.
Ο αναγνώστης θα μπορέσει να κατανοήσει τις θεωρίες για το Επιτελικό Κράτος με τις κατά καιρούς μεταρρυθμιστικές προτάσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παράλληλα, θα αντιληφθεί το βασικό εννοιολογικό περίγραμμα και το μεταβαλλόμενο αντιληπτικό πλαίσιο της «επιτελικής διακυβέρνησης». Επομένως, αποσαφηνίζοντας από κανονιστική και λειτουργική σκοπιά μια τόσο διαδεδομένη έννοια της πολιτικο-διοικητικής επικαιρότητας, όπως το Επιτελικό Κράτος, η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα απαραίτητο έργο για την κατανόηση αυτού του πολυσύνθετου και πολυδιάστατου φαινομένου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online