Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-280-9
Σελίδες
ΧΧ + 254
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 18.0

Σ. Μαυρίδης, Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου, 2021


Οι συνεχείς τροποποιήσεις των φορολογικών διατάξεων και οι θεσμικές αλλαγές στο πεδίο του φορολογικού δικαίου και ιδίως στα ζητήματα του προσδιορισμού και της είσπραξης των φόρων κατέστησαν αναγκαία την αποτύπωση και ερμηνεία τους. Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τα σημαντικά στάδια της φορολογικής διαδικασίας που εκτείνονται μετά την κίνηση της σχετικής διοικητικής διαδικασίας με την υποβολή της φορολογικής δηλώσεως και την άσκηση των προβλεπομένων εξουσιών που αφορούν τον φορολογικό έλεγχο, δηλαδή τον προσδιορισμό και την είσπραξη των φόρων, όπως έχουν διαμορφωθεί από την αναφερθείσα νομοθετική δράση.
Σκοπός του βιβλίου είναι η ολοκληρωμένη και συστηματική ανάλυση και αντιμετώπιση διαχρονικών ζητημάτων των προαναφερθέντων αντικειμένων όπως έχουν εξελιχθεί προοδευτικά νομοθετικά, νομολογιακά και θεωρητικά, αλλά και θεμάτων που συνδέονται με νέες ρυθμίσεις. Το παρόν σύγγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εφαρμοστές και ερμηνευτές των σχετικών φορολογικών ρυθμίσεων, μέσα από την οπτική του συγγραφέα, όπως αυτή διαμορφώθηκε τόσο από την ακαδημαϊκή έρευνα, όσο και από την εφαρμογή τους στην πράξη, στο πλαίσιο της μάχιμης δικηγορίας.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online