Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Τo δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
2
ISBN
978-960-648-446-9
Σελίδες
ΧIV + 224
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 30.0

Π. Αργαλιάς, Τo δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022


Το παρόν έργο αποτελεί την πρώτη συστηματική ανάλυση αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ που κρίνουν επί ζητημάτων ενέργειας. Δεν πρόκειται για μια απλή συλλογή των θεμελιωδέστερων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το έργο εμπλουτίζεται με σχολιασμό κάθε απόφασης και παρουσίασης των βασικών πτυχών της επιστημονικής συζήτησης που αυτές έχουν εγείρει διεθνώς.
Η δομή του έργου αποτυπώνει την άρρηκτη σχέση που συνδέει την αγορά ενέργειας με την εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, οι αποφάσεις του ΔΕΕ κρίνουν επί ζητημάτων σχετικών με τις κοινοτικές/ενωσιακές ελευθερίες, ζητημάτων ανταγωνισμού αλλά και ειδικότερων ζητημάτων, όπως είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών ενέργειας, η νομική φύση και τα χαρακτηριστικά των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, η ασφάλεια εφοδιασμού, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη των ΑΠΕ κ.α.
Το στοιχείο εκείνο που ξεχωρίζει στο έργο είναι η μεθοδολογία που ακολουθείται κατά την ανάλυση κάθε απόφασης. Ειδικότερα, η ανάλυση κάθε απόφασης έχει συστηματική και σταθερή δομή και περιλαμβάνει: α) το πρώτο μέρος στο οποίο αναπτύσσονται τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, β) το δεύτερο μέρος στο οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται σε θεωρητικό επίπεδο τα κύρια ζητήματα που προέκυψαν εμπλουτισμένα με τα επιχειρήματα των διαδίκων και τη σχετική κρίση του Δικαστηρίου συνεκτιμώντας, όπου κρίνεται δόκιμο, και τις Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα και γ) ένα τρίτο μέρος με επιλεγμένες σκέψεις του ΔΕΕ με σκοπό την ανάδειξη ιδιαιτέρων ζητημάτων της δικαστική απόφασης. Σε συγκεκριμένες αποφάσεις συμπεριλαμβάνονται και ξενόγλωσσοι σχολιασμοί, σε ζητήματα που απαιτείται εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, με σχόλια ειδικά και ιδιαίτερα διεισδυτικά, που μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση επιχειρημάτων για τους νομικούς της πράξης.
Με το παραπάνω περιεχόμενο το έργο μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στον τομέα του δικαίου της Ενέργειας, αλλά πρωτίστως στον εφαρμοστή του δικαίου, δικηγόρο ή δικαστή, που καλείται να αντιμετωπίσει πολύπλοκα νομικά αλλά και τεχνικά ζητήματα γύρω από τα οποία απαιτείται συστηματική μελέτη και εξειδικευμένη βιβλιογραφία.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online