Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Συνθήκη της Λισσαβώνας

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-680-2
Σελίδες
VIII + 157
Έτος
2011
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 18.0

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2011


Στη νέα ιστορική φάση της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου υπό το καθεστώς της Συνθήκης της Λισσαβώνας ο παρών τόμος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την εποπτική και κριτική προσέγγιση του νέου θεσμικού πλαισίου αξιοποιώντας τις θετικές θεμελιώδεις αρχές του προς όφελος του πολίτη, τον οποίο η Ένωση θέτει –κατά το προοίμιο του Χάρτη της για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα– στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online