Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλειας

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-672-7
Σελίδες
ΧΧ + 590
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 50.0

Ζ. Παπαϊωάννου, Δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλειας, 2018


Το παρόν έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νομικό εργαλείο υπαγωγής της λειτουργίας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας στην αναλογική εφαρμογή των αρχών και διατάξεων του αστυνομικού δικαίου, η οποία θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική ανάπτυξη και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Το παρόν έργο απευθύνεται κατεξοχήν, στους ερμηνευτές και εφαρμοστές του δικαίου. Λόγω δε του ιδιαίτερου αντικειμένου του και της εξαντλητικής ανάλυσης της σχετικής νομοθεσίας και της νομολογίας, το δίκαιο αυτό καθίσταται απαραίτητο εργαλείο για την εκπαίδευση, την διαρκή επιμόρφωση και την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων των επαγγελματιών της ιδιωτικής ασφάλειας είτε πρόκειται για το απλό προσωπικό που αναλαμβάνει τα προβλεπόμενα καθήκοντα φύλαξης, είτε για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των ΙΕΠΥΑ. Το παρόν βιβλίο, όμως, αποτελεί απαραίτητο οδηγό και για τα αρμόδια κρατικά όργανα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τους Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν επιφορτιστεί με την εποπτεία και τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΙΕΠΥΑ και της σύννομης άσκησης των καθηκόντων του προσωπικού τους.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online