Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-624-1
Σελίδες
XC + 1890
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 150.0

Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023


Με την παρούσα 3η έκδοση παρουσιάζονται συστηματικά όλες οι συμβάσεις και οι θεσμοί που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Μέρος του Ενοχικού Δικαίου του ΑΚ, η τεράστια θεωρητική και πρακτική σημασία των οποίων είναι αδιαμφισβήτητη, ιδίως στη σύγχρονη τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και συναλλακτική πραγματικότητα. Τούτο, εξάλλου, προκύπτει και από την έντονη νομοθετική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση των δικαίων των κρατών-μελών της στο πεδίο των συναλλαγών.
Στο πλαίσιο αυτό, εντάχθηκε στις αναπτύξεις της ανά χείρας έκδοσης μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση α) των ρυθμίσεων του πρόσφατου ν. 4967/2022, που ενσωματώνουν στο ελληνικό δίκαιο τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2019/771/ΕΚ τροποποιώντας τις διατάξεις του ΑΚ για την ελαττωματικότητα του πράγματος και τη συναφή ευθύνη του πωλητή, ιδίως σε πωλήσεις αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, και β) των ρυθμίσεων του ίδιου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/770/ΕΚ για τα αντίστοιχα ζητήματα σε συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών. Η ιδιαίτερη σημασία αυτών των νέων ρυθμίσεων έγκειται στον επιχειρούμενο προσανατολισμό του δικαίου της πώλησης και γενικότερα της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών στη νέα ψηφιακή εποχή.
Ενόψει τούτων, καταβλήθηκε προσπάθεια θεωρητικής αντιμετώπισης των πολυάριθμων σχετικών δογματικών ζητημάτων του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου του ΑΚ, αλλά πάντοτε με σαφή στόχευση στις ανάγκες της πρακτικής καθημερινής εφαρμογής του δικαίου. Έτσι, παρατίθενται μεγάλος αριθμός δικαστικών αποφάσεων αλλά και παραπομπές σε συναφείς θεωρητικές τοποθετήσεις. Παράλληλα, επανελέγχθηκε, βελτιώθηκε και εμπλουτίστηκε, με νέα υπό διαπραγμάτευση κεφάλαια αλλά και με τη νεότερη νομοθεσία, θεωρία και, κυρίως, νομολογία, το σύνολο των αναπτύξεων της προηγούμενης έκδοσης, καθιστώντας και αυτή την έκδοση ένα χρήσιμο εργαλείο για την ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή του δικαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online