Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG για το PSPP υπό το φως των αρχών του αστικού δικαίου

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-410-0
Σελίδες
ΧΙ + 168
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 18.0

Ε. Βόγκλης, Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG για το PSPP υπό το φως των αρχών του αστικού δικαίου, 2021


Το παρόν έργο παρουσιάζει και μελετά την πρόσφατη απόφαση της 5ης Μαΐου 2020 του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (ΒVerfG) που προκάλεσε έναν μάλλον πρωτοφανή δημόσιο διάλογο και κριτική.
Στόχος της παρούσας μονογραφίας δεν είναι να παρουσιάσει τις θέσεις και τα επιχειρήματα του BVerfG και του ΔΕΕ, τα οποία θεωρούνται γνωστά, αλλά να επικεντρωθεί σε επιμέρους θέματα, παρατηρήσεις και προτάσεις. Ειδικότερα, παρουσιάζονται συγκεκριμένες πλευρές της συνολικής επιχειρηματολογίας που αναπτύσσεται από την απόφαση και ζητήματα γύρω από αυτή, όπως οι αιτίες της σύγκρουσης, τα νομικά επιχειρήματά της απόφασης, οι στόχοι του δικαστηρίου και η γενική οπτική του δικαστηρίου, η αρχή της αναλογικότητας και άλλες θεμελιώσεις αρχές, αλλά και η έλλειψη αναζήτησης λύσεων στο πεδίο του αστικού δίκαιου.
Ο συγγραφέας διατυπώνει τις προσωπικές του παρατηρήσεις και το έργο ολοκληρώνεται με μια σειρά από πλούσια και τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Η απόφαση του BVerfG δεν είχε απλά θέσει ανοικτά ζητήματα που θα απασχολούσαν τον επιστημονικό διάλογο, αλλά έλαβε θέσεις που απέκλιναν τόσο από τις κρατούσες απόψεις, ώστε με ακαδημαϊκούς όρους θα ήταν δύσκολο να υποστηριχθούν και να γίνουν δεκτές. Η απόφαση, ως εκ τούτου, εξ ορισμού επιδιώκει την πρωτοτυπία και αξιολογείται γι’ αυτό.
Ενόψει των μελλοντικών δικών στο ίδιο πεδίο το καίριο ερώτημα είναι ποια θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα. Όλες οι ανωτέρω σκέψεις, παρατίθενται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό όχι μόνο σε νομικούς, αλλά σε κάθε μελετητή του ευρύτερου αντικειμένου της απόφασης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online