Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η ηλεκτρονική υπογραφή

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-289-7
Σελίδες
242
Έτος
2008
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 25.0

Κ. Καραδημητρίου, Η ηλεκτρονική υπογραφή, 2008


Το βιβλίο περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή σχετική με τη δημιουργία της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ), του Διαδικτύου, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των συνακόλουθων προβλημάτων ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, και στη συνέχεια χωρίζεται σε τρία μέρη: Το πρώτο μέρος έχει ως στόχο την εξοικείωση του αναγνώστη με την τεχνολογία της ηλεκτρονικής υπογραφής, καθώς εκτίθενται η έννοια της τελευταίας, τα είδη της και οι εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή.
Το δεύτερο μέρος εστιάζεται στην κριτική προσέγγιση και ανάλυση της ελληνικής νομοθεσίας που διέπει σήμερα την ηλεκτρονική υπογραφή (π.δ. 150/2001), με παράλληλη αναφορά στη σχετική κοινοτική Οδηγία 1999/93 και επισήμανση των ερμηνευτικών προβλημάτων και νομοθετικών κενών που έχουν ανακύψει ή είναι πιθανό να ανακύψουν κατά την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας. Στόχος του δεύτερου αυτού μέρους είναι να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο η υπάρχουσα νομοθεσία περί ηλεκτρονικών υπογραφών ικανοποιεί το ζητούμενο της ασφάλειας των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συναλλασσομένων.
Στο τρίτο μέρος του βιβλίου κατατίθενται προτάσεις για την αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων που εντοπίζονται στο δεύτερο μέρος. Αρωγό για κάποιες από τις προτάσεις αυτές αποτελεί η σύγκριση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών υπογραφών (οδηγία 1999/93) με τον Πρότυπο Νόμο περί ηλεκτρονικής υπογραφής που έχει καταρτίσει ο ΟΗΕ, ο οποίος αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για τις διεθνείς νομοθετικές τάσεις που έχουν διαμορφωθεί, όσον αφορά στις έννομες συνέπειες της χρήσης των ηλεκτρονικών υπογραφών. To έργο ολοκληρώνεται με κάποιες τελικές παρατηρήσεις και σκέψεις και στη συνέχεια παρατίθενται δύο παραρτήματα με νομοθετικά κείμενα και σχεδιαγράμματα αντίστοιχα.
(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online