Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και Σύγχρονες Προκλήσεις

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
75
ISBN
978-960-648-424-7
Σελίδες
86
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 15.0

Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και Σύγχρονες Προκλήσεις, 2021


Στο παρόν έργο παρουσιάζονται τα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά την επιστημονική εκδήλωση που διεξήχθη στις 5.3.2021 με θέμα «Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων» ο οποίος, με τα 99 άρθρα του, ήλθε να αντικαταστήσει τον Μάιο του 2018 την Οδηγία 95/46/ΕΚ.
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις ανέδειξαν αφενός την ανάγκη μεταρρύθμισης του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος και αφετέρου την προσαρμογή του στην ψηφιακή εποχή και την ανάγκη ενίσχυσης μιας ομοιόμορφης ρύθμισης στα κράτη της ΕΕ, με τη θέσπιση ενός Κανονισμού στη θέση της καταργηθείσας Οδηγίας. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια από τις σπουδαιότερες και πλέον αναγνωρίσιμες νομικές κατακτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγοντας ένα νέο και ισχυρό μοντέλο προστασίας των προσώπων.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στο παρόν παρουσιάζονται σύγχρονες απόψεις και εκτενείς αναλύσεις σε κρίσιμα ζητήματα όπως η μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό και ειδικότερα η γέννηση αστικής και ποινικής ευθύνης και αξίωσης αποζημίωσης που επιφέρει, η επέμβαση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής και οι διορθωτικές εξουσίες της, η Οδηγία 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από διωκτικές αρχές», γνωστή και ως «αστυνομική οδηγία» και ζητήματα περί την στάθμιση και εξισορρόπηση αντιτιθέμενων συμφερόντων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online