Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Διαδικασία στα μικτά ορκωτά δικαστήρια (ΜΟΔ και ΜΟΕ)

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-295-3
Σελίδες
Χ + 286
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 35.0

Α. Φούσας, Διαδικασία στα μικτά ορκωτά δικαστήρια (ΜΟΔ και ΜΟΕ), 2021


Το έργο περιέχει μια συστηματική απεικόνιση και καταγραφή της πλήρους (κατά το δυνατόν) διαδικασίας στα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια (ΜΟΔ και ΜΟΕ) συμπεριλαμβάνοντας και άλλα χρήσιμα κεφάλαια, σχε­τικά με τα ορκωτά δικαστήρια και τη διαδικασία σ’ αυτά. Επίσης, στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην επίλυση ή αποσαφήνιση ορισμένων ιδιαίτερα σοβαρών και κρίσιμων σχε­τικών νομικών θεμάτων, τόσο διαδικαστικών, όσο και σχετικών με τη θέση και τα δικαιώματα κάθε παράγοντα μιας ποινικής δίκης στα δι­καστήρια αυτά (ΜΟΔ και ΜΟΕ) και πολύ περισσότερο του κατηγορουμέ­νου και του συνηγόρου του, καθώς και της υπε­ράσπισης της πολιτικής αγωγής (ήδη παράσταση προς υποστήριξη της κα­τηγορίας).

Ακόμη, στόχος του βιβλίου είναι η συμβολή στη διεξαγωγή, κάθε φορά, «δίκαιης δίκης», υπό τη μορφή της διεθνώς καταξιωμένης και κατοχυρωμένης έν­νοιάς της. Αυτό, όμως, επιτυγχάνεται με την πλήρη γνώση και την αυστηρή τήρηση των θεσμοθετημένων σχε­τικών κανόνων απ' όλους τους παράγοντες.

Η κατανόηση των παραπάνω ζητημάτων μέσα από την ευσύνοπτη παρουσίασή τους είναι ο βασικός στόχος του παρόντος που μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο χρήσιμο σε όλους τους παράγοντες κάθε ποινικής δίκης στα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια (ΜΟΔ και ΜΟΕ) και ιδίως στους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής (ήδη προς υποστήριξη της κατηγορίας) και πολύ πε­ρισσότερο στους συνηγόρους της υπεράσπισης του κατηγορουμένου, υπό την έννοια των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και της προστασίας των δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου, που εμπλέκεται (δικαίως ή αδίκως) στα δύσκολα γρανάζια των Ελληνικών Δικαστηρίων και ιδίως των Μικτών Ορκωτών (ΜΟΔ και ΜΟΕ).

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online