Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
8
ISBN
978-960-648-271-7
Σελίδες
XXVIII + 410
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 45.0

Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021


Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί το νομικό πλαίσιο του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και έχει ενσωματωθεί στη συνέχεια τόσο στο δίκαιο της ΕΕ όσο και στα δίκαια των κρατών μελών. Το βασικό ερώτημα που προσεγγίζει η συγγραφέας είναι αν και σε ποιο βαθμό το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο του χρόνου ναυτικής εργασίας έχει εναρμονίσει επαρκώς τις αντίστοιχες εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις και πρακτικές. Το ζήτημα της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών δεν εκλαμβάνεται, ωστόσο, ως στεγνό νομικό ζήτημα, αλλά τοποθετείται στο ευρύτερο νομικό, κοινωνικό και εργονομικό του περιβάλλον.
Στην εισαγωγή αναλύονται θεμελιώδεις έννοιες του ναυτικού εργατικού δικαίου, όπως το πλοίο, ο ναυτικός, ο εφοπλιστής και ο πλοιοκτήτης. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η διεθνοποίηση των συστατικών στοιχείων της ναυτικής εργασίας και διερευνώνται οι επιπτώσεις της στις συνθήκες εργασίας των ναυτικών. Στο δεύτερο μέρος της μονογραφίας προσεγγίζεται ο σεβασμός του νόμιμου χρόνου εργασίας των ναυτικών ως προϋπόθεση της ναυτικής ασφάλειας. Επιπρόσθετα, διερευνάται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα ζητήματα της κοινής ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής καθώς και οι επιπτώσεις της πολιτικής αυτής στις προσπάθειες ενίσχυσης των κοινωνικών δικαιωμάτων των ναυτικών, μέσω της ρύθμισης του χρόνου εργασίας τους. Στο τρίτο μέρος διερευνάται η συμβολή της διεθνούς συλλογικής διαπραγμάτευσης στον κλάδο της ναυτιλίας και ειδικότερα ο ρόλος των διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τη θέσπιση κανόνων που αφορούν τη ναυτική εργασία και ειδικότερα το χρόνο εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών.
Ο τρόπος με τον οποίο η συγγραφέας διατυπώνει τις σκέψεις της αναδεικνύει μια βαθιά μελέτη του αντικειμένου, με τεκμηριωμένες με στέρεα επιχειρήματα απόψεις που καταλήγουν σε ενδιαφέρουσες προτάσεις με αναφορές στη νομολογία και σε ξενόγλωσση κυρίως βιβλιογραφία, που συντελούν στη διαμόρφωση ενός εμπεριστατωμένου και ολοκληρωμένου έργου που στόχο έχει να προάγει την έρευνα στον κλάδο του ναυτικού εργατικού δικαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online