Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-715-6
Σελίδες
XXXVI + 1203
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 190.0

Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023


Η διεθνής εμπορική διαιτησία γνώρισε στην Ελλάδα σημαντική ανάπτυξη, ιδίως, μάλιστα, αρχικά με την κύρωση, με το ν.δ. 4220/1961, της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1958 για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, αλλά και αργότερα με την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο, με τον ν. 2735/1999, του Πρότυπου Νόμου της UNCITRAL του 1985 για τη διεθνή εμπορική διαιτησία.
Η παρούσα δεύτερη έκδοση κατέστη αναγκαία με τη θέση σε ισχύ του ν. 5016/2023, ο οποίος ενσωματώνει ορισμένες από τις τροποποιήσεις του Πρότυπου Νόμου της UNCITRAL του 2006, αλλά και περιέχει πολλές πρωτότυπες και καινοτόμες διατάξεις στο πεδίο της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, όπως θα φανεί στις επιμέρους αναπτύξεις.
Καρπός ενασχόλησης του Συγγραφέα με τη Διαιτησία επί πολλές δεκαετίες, το παρόν βιβλίο αποτελεί έργο αναφοράς και απαραίτητο σύμβουλο για όσους ασχολούνται με τη διεθνή εμπορική διαιτησία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online