Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το δικαίωμα στην υγεία

Επιμέλεια
Σειρά
Αριθ. σειράς
2
ISBN
978-960-648-462-9
Σελίδες
XXVIII + 420
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 44.0

Π. Νάσκου-Περράκη, Το δικαίωμα στην υγεία, 2022


Στην παρούσα έκδοση έχουν ενταχθεί τα κείμενα με την ακόλουθη σειρά,

Σε επίπεδο ΟΗΕ

1. Το άρθρο της κάθε Σύμβασης που εγγυάται το δικαίωμα στην υγεία.

2. Την ερμηνεία του άρθρου, όπως αποδίδεται από την ίδια την Επιτροπή, μεταφράζοντας στην ελληνική γλώσσα τα Γενικά Σχόλια /Γενικές Συστάσεις των Επιτροπών, όπου υπάρχουν, αλλά προσθέτοντας Σχόλια/Συστάσεις και από άλλες Επιτροπές που προβαίνουν σε ερμηνεία διατάξεων με αναφορά στο δικαίωμα στην υγεία.

3. Τη νομολογία της Επιτροπής σε περίληψη, μετά την κατάθεση αναφοράς/ προσφυγής κατά Κράτους που παραβίασε το δικαίωμα στην υγεία.

Σε επίπεδο Περιφερειακών Οργανισμών

1. Το σχετικό άρθρο.

2. Τη νομολογία.

Περισσότερο πλούσια, σχετικά με το άρθρο που εγγυάται το δικαίωμα στην υγεία είναι:

– η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ),

– η νομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΧ),

– του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Οι υποθέσεις που εξετάστηκαν ενώπιον των ανωτέρω οργάνων παρουσιάζονται σε περίληψη.

Αναφορά γίνεται στο Προοίμιο των Καταστατικών των Διεθνών Οργανισμών (αποσπάσματα), στους στόχους τους, ανάμεσα στους οποίους και η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στο προοίμιο των Διεθνών Συμβάσεων, σε διατάξεις για την απαγόρευση των διακρίσεων και για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου, που θεωρούνται βασικά και υποστηρικτικά του δικαιώματος στην υγεία, καθώς και στις υποχρεώσεις των Κρατών Μερών.

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι πέραν του δικαιώματος στην υγεία, η διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου κρίνεται αναγκαία σε κάθε δημοκρατική κοινωνία, διότι τα δικαιώματα του ανθρώπου θεωρούνται σήμερα η βάση της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι παγκόσμια, αλληλένδετα, αδιαίρετα και αλληλεξαρτώμενα. Οφείλουμε να τα γνωρίζουμε και να τα υπερασπιζόμαστε. Υπάρχει ταυτόχρονα ανάγκη εκπαίδευσης των νέων στον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, άλλως στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους μέσα σε πνεύμα σεβασμού για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ισότητα των δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του ΟΗΕ, ήδη από το 1976 ζήτησε από τα Κράτη «τη δημιουργία ειδικών μαθημάτων για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ένταξή τους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και τη μελέτη δυνατότητας ένταξης του μαθήματος αυτού και στα πανεπιστήμια». Η UNESCO ενίσχυσε την ιδέα αυτή ζητώντας από τα Κράτη Μέλη την ενσωμάτωση των αρχών της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Σύμβασης για την Κατάργηση πάσης μορφής Φυλετικών Διακρίσεων στα προγράμματα σπουδών σε καθημερινή βάση και σε όλα τα επίπεδα. Ζήτησε επίσης, από τα Κράτη Μέλη να φροντίσουν για την ενημέρωση των δασκάλων, έτσι ώστε τα δικαιώματα του ανθρώπου να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Στη Διακήρυξη της Βιέννης το 1993 τα Κράτη υπογράμμισαν ότι η εκπαίδευση στα Δικαιώματα Ανθρώπου θα πρέπει να περιλαμβάνει την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη, όπως αναφέρονται σε διεθνή και περιφερειακά κείμενα δικαιωμάτων του ανθρώπου, ώστε να επιτευχθεί κατανόηση και επίγνωση, με προοπτική την ενίσχυση της οικουμενικής δέσμευσης στα δικαιώματα του ανθρώπου.

Ανάλογη, σε περιφερειακό επίπεδο, ήταν και η Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για ενσωμάτωση της διδασκαλίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στα προγράμματα σπουδών όλων των σχολείων. Ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης θα πρέπει να γίνουν σε καθηγητές, ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, δημόσιους υπαλλήλους, αστυνομικούς, φύλακες φυλακών, ασχολούμενους με αλλοδαπούς, δημοσιογράφους, κ.ά. Διότι τα δικαιώματα τα γνωρίζει κανείς, όταν τα διδάσκεται, και διδασκαλία στα δικαιώματα του ανθρώπου σημαίνει εκπαίδευση, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, σημαίνει εφοδιασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και κατανόησης, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην οικοδόμηση και την υπεράσπιση ενός πολιτισμού δικαιωμάτων του ανθρώπου. Διότι όλοι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η «Εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελεί ένα ξεχωριστό ανθρώπινο δικαίωμα».

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online