Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-748-9
Σελίδες
XΙV + 466
Έτος
2017
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 42.0

Μ. Καλυβιώτου, Κοινοβουλευτικός έλεγχος, 2017


Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται ζητήματα που αναφέρονται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τον οποίο μελετά αποκλειστικά ως συνταγματικό θεσμό.
Ποιές λειτουργίες επιτελεί ο θεσμός του κοινοβουλευτικού ελέγχου και ποιο είναι το συνταγματικό θεμέλιό του; Πώς πρέπει να διαπιστώνεται αν ορισμένη υπόθεση εντάσσεται στο αντικείμενό του; Υφίσταται υποχρέωση της Κυβέρνησης να απαντά στον έλεγχο που της ασκείται; Είναι συνταγματικής περιωπής η υποχρέωση αυτή; Περιορίζεται, όταν προσκρούει στη διαφύλαξη άλλων συνταγματικών αγαθών;
Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα στα οποία φιλοδοξεί να απαντήσει η μελέτη. Οι απαντήσεις εκκινούν από την ερμηνεία του Συντάγματος, αξιοποιούν τη σχετική νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, και καταλήγουν στη διαμόρφωση προτάσεων για τη σύμφωνη με το Σύνταγμα λειτουργία του θεσμού του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Κεντρικός σκοπός της μελέτης είναι να αποτυπώσει το πλαίσιο εντός του οποίου τα ανώτατα πολιτειακά όργανα που συμπράττουν στην άσκηση του θεσμού, αξιοποιούν την ελευθερία δράσης που τους αναγνωρίζει το Σύνταγμα, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο ούτε τον συνταγματικό στόχο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ούτε τη συνταγματική προστασία άλλων αγαθών.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online