Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-294-6
Σελίδες
VIII + 114
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 22.0

Δ. Μέλισσας, Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος, 2021


H παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να διερευνηθεί εκείνο το πλαίσιο για τη συντήρηση της περιοχής Natura 2000 στην Αθωνική Χερσόνησο, χωρίς εξάρτηση από τις συχνές νομοθετικές αλλαγές του εθνικού δικαίου (όπως, ενδεικτικά, αλλαγές που αφορούν τη λειτουργία και αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών), ούτε από Μνημόνια Συνεργασίας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τη Διοίκηση. Στόχος ήταν να επιτευχθεί η αρτιότερη περιφρούρηση του θρησκευτικού περιβάλλοντος, που έχει ως κύριο γνώρισμα την ισόρροπη διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο της μακράς ορθόδοξης μοναστικής παράδοσης.
Στην πραγματικότητα, οι μοναχοί τηρούν εδώ και αιώνες την αυστηρότερη εκδοχή του ουσιαστικού και ρυθμιστικού περιεχομένου της κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη προστασία και διαχείριση του δικτύου Νatura 2000, όπως έχει διαπλαστεί και από τις σχετική ευρωπαϊκή νομολογία, στο βαθμό που γνώμονα της κάθε επιλογής τους για το φυσικό περιβάλλον αποτελεί η θρησκευτική τους παράδοση, το Νομοθετικό Διάταγμα του 1926, που κύρωσε τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, και το άρθρο 105 του Συντάγματος.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online