Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), 4η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-486-5
Σελίδες
LXXIV + 1148
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 90.0

Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), 4η έκδ., 2022


Χαρακτηριστικό της περιόδου που ακολούθησε την προηγούμενη έκδοση του ΚΦΕ (2020-2022) είναι η δυναμική εξέλιξη της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος που περιλαμβάνεται στον παρόντα Κώδικα. Ειδικότερα, κατά την περίοδο αυτή θεσπίσθηκε ένας σημαντικός αριθμός νέων κανόνων που θα διέπουν στο εξής τον τομέα του ουσιαστικού μέρους της φορολογίας του εισοδήματος, με στόχο την προσαρμογή του προς τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Ένας από τους βασικούς στόχους του ερμηνευτικού αυτού εργαλείου είναι να αποσαφηνιστούν και να αναλυθούν οι έννοιες ορισμένων διατάξεων του ΚΦΕ, τεχνικού και λογιστικού χαρακτήρα, κάτι που ενδιαφέρει κυρίως όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την εφαρμογή αυτών. Κατά συνέπεια, κρίθηκε αναγκαίο στο πλαίσιο της παρούσας έκδοσης να περιληφθεί και η διοικητική ερμηνεία αυτών που περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο στις ερμηνευτικές εγκυκλίους της ΑΑΔΕ, καθώς και σε άλλα κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντα εφαρμοστικά νομοθετήματα.

Συνεχίζοντας την τακτική των προηγουμένων εκδόσεων, για τις νέες διατάξεις του Κώδικα, παράλληλα με την ερμηνεία αυτών, παρατίθεται και η ερμηνεία όσων αντικαταστάθηκαν ή καταργήθηκαν, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει μια σαφή εικόνα των μεταβολών που επήλθαν μεταξύ των αντιστοίχων περιόδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες ρυθμίσεις του παρόντος Κώδικα είτε εντάχθηκαν στα υφιστάμενα άρθρα μέσω της συμπλήρωσης ή της αντικατάστασης ορισμένων διατάξεων είτε αποτέλεσαν αυτοτελή νέα άρθρα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός αυτών. Αρκεί να σημειωθεί ότι ενώ κατά τη θέσπισή του ο ΚΦΕ (ν. 4172/2013) αριθμούσε μόνο 72, σήμερα αριθμεί 97 άρθρα, από τα οποία 24 έχουν θεσπισθεί κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παρούσα έκδοση.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι θεωρητικοί και πρακτικοί λόγοι που συνηγορούν ώστε η παρούσα να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα, όχι μόνο για τους απασχολούμενους επαγγελματικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων (δικηγόρους, δικαστές, φοροτεχνικούς λογιστές κτλ.), αλλά και για τους σπουδαστές των ΑΕΙ και ΤΕΙ που διεξάγουν έρευνα και εκπονούν μεταπτυχιακές εργασίες ή ακόμη και διδακτορικές διατριβές, με γνωστικό αντικείμενο που άπτεται της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online