Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Συγκριτικό δίκαιο και νομικός πλουραλισμός

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-312-2
Σελίδες
ΧΧ + 244
Έτος
2008
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 27.0

Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Συγκριτικό δίκαιο και νομικός πλουραλισμός, 2008


Η ύλη του βιβλίου διακρίνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι θεωρητικές διαστάσεις του θέματος. Διερευνώνται, με άλλα λόγια, οι επιπτώσεις του νομικού πλουραλισμού στη δομή, τις λειτουργίες, το φιλοσοφικό υπόβαθρο και τα μεθοδολογικά εργαλεία του συγκριτικού δικαίου.
Στο δεύτερο μέρος προσεγγίζονται οι πρακτικές διαστάσεις του θέματος. Χρησιμοποιούνται δηλαδή τα μεθοδολογικά εργαλεία του συγκριτικού δικαίου, για να διερευνηθεί η νέα λειτουργία του ως μέσου ρύθμισης των νομικών και των πολιτισμικών συγκρούσεων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online