Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το δικαίωμα στην Εκπαίδευση

Επιμέλεια
Σειρά
Αριθ. σειράς
1
ISBN
978-960-648-342-4
Σελίδες
XXI + 258
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 25.0

Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Τζιβάρας, Το δικαίωμα στην Εκπαίδευση, 2021


Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί την πύλη προς την επιτυχία, είναι το όχημα μέσω του οποίου παιδιά και ενήλικες μπορούν να ξεφύγουν από τη φτώχεια και να αποκτήσουν τα μέσα για ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Τα κράτη θα πρέπει να σχεδιάσουν την εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Διεθνείς Συμβάσεις, αλλά και με τρόπο που να συμβάλει στην ανάπτυξη τόσον του ατόμου, όσον και της κοινωνίας γενικότερα.
Η Ελλάδα δεσμεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο από τις διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες έχει κυρώσει και οι οποίες, μεταξύ άλλων, κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Τα κείμενα αυτά εντάσσονται και παρουσιάζονται συστηματικά στην παρούσα έκδοση που περιέχει τις σχετικές διατάξεις και την ερμηνεία τους, εμπλουτισμένη με σχετική νομολογία. Το χαρακτηριστικότερο στοιχείο του έργου είναι το γεγονός ότι δίνεται στον αναγνώστη η ευκαιρία να μελετήσει το περιεχόμενο των διατάξεων, την ερμηνεία τους και τον τρόπο εφαρμογής τους, όπως αυτός υιοθετείται από τα ίδια τα όργανα που προβλέπουν οι διεθνείς συμβάσεις.
Με τον τρόπο αυτό το έργο φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενημέρωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου και συγκεκριμένα το δικαίωμα στην εκπαίδευση με έναν τρόπο απλό, εύχρηστο και πρακτικό, που απευθύνεται τόσο τους δημόσιους φορείς όσο και στο ευρύ κοινό.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online