Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δίκαιο Κτηματολογίου, 2η έκδ.

Συγγραφείς
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-143-7
Σελίδες
XXIV + 507
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 50.0

Ι. Σπυριδάκης/Μ. Σπυριδάκης, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2η έκδ., 2020


Στο ανά χείρας έργο περιέχεται συστηματική και κατ’ άρθρο ερμηνεία των νόμων για το Εθνικό Κτηματολόγιο (Ν. 2664/1998) και την Κτηματογράφηση (Ν. 2308/1995).
Η δεύτερη έκδοση περιέχει προσθήκες και ενημερώσεις με βάση τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της κτηματολογικής νομοθεσίας.
Λόγω του σχοινοτενούς κειμένου των επί μέρους άρθρων, έχουν προστεθεί παράτιτλοι εντός του κειμένου προς συστηματοποίηση της ύλης και διευκόλυνση –κατά το δυνατό– του αναγνώστη.
Περιέχονται, τέλος, 52 υποδείγματα Δηλώσεων, Αιτήσεων, Αντιρρήσεων και Αγωγών που καλύπτουν τον εφαρμοστή του δικαίου σε όλα τα ζητήματα κτηματολογικού δικαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online