Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-225-5
Σελίδες
ΧΙΙ + 186
Έτος
2015
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 24.0

Κ. Ρίζος, Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 2η έκδ., 2015


Μια συστηματική προσέγγιση του θεσμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο σχεδόν άγνωστο μέρος αυτού, του ελέγχου, η οποία απευθύνεται στους προϊσταμένους και υπαλλήλους γενικότερα των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών ελεγχόμενων από το Συνέδριο οργανισμών που θέλουν να γνωρίζουν ακριβώς τις θεσμοθετημένες υπηρεσιακές απέναντι στο έλεγχο υποχρεώσεις τους, ώστε να εκτελούν σύμφωνα με αυτές το ευαίσθητο και υπεύθυνο έργο τους, στους νέους δικαστές και τους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους του δικαστηρίου.
Στο έργο λαμβάνονται υπόψη όλες οι σοβαρές αλλαγές στον έλεγχο των δημόσιων δαπανών, ιδίως μετά το ν. 3871/2010 για τη «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και του εντελώς πρόσφατου ν. 4270/28.6.2014 για τις «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας –(Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –Δημόσιο Λογιστικό, αλλά και για την «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» ν. 4129/28.2.2013, χωρίς όμως οι νόμοι αυτοί να αλλάξουν ιδιαιτέρως και την κυριαρχούσα στην ελληνική επικράτεια, από το 19ον αιώνα ισχύουσα, αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελέγχου σε προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στη νέα Β’ έκδοση έχει αναδιαπλασθεί το περιεχόμενο του ανά χείρας πονήματος, χωρίς βεβαίως να μειωθεί σε εκείνο που αποβλέπει η ύπαρξή του, δηλ. στη χρηστικότητα που επιβάλλεται να έχει για τον αναγνώστη, ο οποίος θα μπορεί να βρίσκει άμεσες απαντήσεις στα περισσότερα ερωτήματα που τυχόν θα τον απασχολήσουν στην καθημερινή εργασία του, στο υπηρεσιακό γραφείο του.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online