Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Εμπράγματο δίκαιο

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-267-5
Σελίδες
ΧΧΧΙΙ + 666
Έτος
2008
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 70.0

Δ. Παπαστερίου, Εμπράγματο δίκαιο, τόμ. 2, 2008


Η ολοκληρωμένη αυτή έκδοση του Εμπράγματου Δικαίου αναπτύσσεται σε τρεις τόμους. Στον πρώτο τόμο ερευνώνται η εμπράγματη σχέση, το πράγμα, η κατοχή και η νομή. Στο δεύτερο τόμο εντάσσονται οι αναπτύξεις για την κυριότητα. Ο τρίτος τόμος περιέχει τις αναπτύξεις για τις δουλείες και την εμπράγματη ασφάλεια.
Ο συγγραφέας κ. Δ. Παπαστερίου, καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, προσφέρει στο νομικό κόσμο μια υπεύθυνη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και νομολογιακά πλήρως ενημερωμένη αντιμετώπιση του Εμπράγματου Δικαίου, ως αναπόσπαστου τμήματος του Ιδιωτικού Δικαίου.
Στον πρώτο τόμο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις θέσεις θεωρίας και νομολογίας για τις ρυθμίσεις που αφορούν στο πράγμα (με κυρίαρχες αναπτύξεις στα συστατικά και παραρτήματα), στην κατοχή (μια εμπράγματη σχέση με ξεχωριστή σημασία) και στη νομή (την εμπράγματη σχέση με την τεράστια πρακτική της σημασία).
Στο δεύτερο τόμο, που ολόκληρος είναι αφιερωμένος στην κυριότητα, δεσπόζουν η ερμηνεία των διατάξεων για τους περιορισμούς της κυριότητας, την κτήση κινητών και ακινήτων με σύμβαση ή χρησικτησία, την κατάχρηση, την προστασία και την απώλεια της κυριότητας, καθώς και η παρουσίαση των θεσμών της συγκυριότητας, της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας.
Στον τρίτο τόμο εντάσσονται ποικίλες αναπτύξεις για τις δουλείες και την εμπράγματη ασφάλεια. Ειδικότερα εξετάζονται οι πραγματικές δουλείες, οι προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση και περιορισμένες προσωπικές δουλείες), το ενέχυρο και η υποθήκη (με ιδιαίτερη ανάπτυξη στην προσημείωση).

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online