Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ειδικές μορφές συμβάσεων στο κυπριακό δίκαιο

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-834-4
Σελίδες
XII + 314
Έτος
2024
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 30.0

P. Jougleux, Ειδικές μορφές συμβάσεων στο κυπριακό δίκαιο, 2024


Οι ειδικές μορφές συμβάσεων βρίσκονται στο πεδίο μεταξύ αστικού, εμπορικού, και ενωσιακού δικαίου και, επιπλέον, δέχονται μεταβολές για κοινωνικούς και τεχνολογικούς λόγους. Σε αυτό το πλαίσιο και το κυπριακό δίκαιο των ειδικών συμβάσεων χαρακτηρίζεται από σύγχρονες μεταβολές, που αξίζουν ιδιαίτερη μελέτη και προσοχή από κάθε νομικό. Το παρόν έργο στοχεύει να προσφέρει μια γενική επισκόπηση των κύριων νομικών ζητημάτων, μέσα από την απλή και κατανοητή παρουσίαση του ειδικού νομικού πλαισίου κάθε σύμβασης, απευθυνόμενο σε κάθε νομικό και φοιτητή ο οποίος επιθυμεί να εξοικειωθεί με τις ειδικότερες θεματικές, αλλά, ταυτόχρονα, να αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία κριτικής ανάλυσης του σχετικού νομικού πλαισίου.
Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα ζητήματα της πώλησης αγαθών και ειδικότερα της πώλησης αγαθών μεταξύ επαγγελματιών, της πώλησης καταναλωτικών αγαθών και της διεθνούς πώλησης αγαθών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ακολουθώντας τη σειρά του περί συμβάσεων νόμου (κεφ. 149), αναλύεται η έννοια και η νομική φύση του γραμματίου συνήθους τύπου ως ιδιαίτερου συμβατικού μηχανισμού. Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην εγγύηση και ιδίως στην εγγύηση από τη σύμβαση κάλυψης και τις βασικές υποχρεώσεις του εγγυητή. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται ο συμβατικός μηχανισμός της αντιπροσωπείας. Στη συνέχεια, αναλύεται ο θεσμός της παρακαταθήκης (κεφάλαιο 5) και συγκεκριμένα το ειδικό πλαίσιο της παρακαταθήκης με ευρεία έννοια και οι ειδικές ρυθμίσεις ανάλογα με τη σύμβαση (π.χ. φύλαξη με αμοιβή, χρησιδάνειο ή ενέχυρο). Περαιτέρω αναλύονται και σύγχρονες μορφές συμβάσεων όπως η ενοικιαγορά και η δικαιοχρησία. Στη συνέχεια, στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται όλα τα ζητήματα των συμβάσεων διανομής και στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ζήτημα της μίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικών ζητημάτων που απασχολούν έντονα την πράξη, όπως είναι η χρονομεριστική μίσθωση και ο «θέσμιος ενοικιαστής». Τέλος, ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται σε νέες μορφές συμβάσεων στην ψηφιακή εποχή (κεφάλαιο 8).

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online