Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 9η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
9η έκδ.
ISBN
978-960-648-433-9
Σελίδες
L + 566
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 54.0

Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 9η έκδ., 2022


Το παρόν έργο αποτελεί ένα πλήρες, εύληπτο και κατανοητό εγχειρίδιο του γενικού δημοσιονομικού δικαίου που έχει ως στόχο την ανάλυση των κρισιμότερων ζητημάτων και την συστηματική παρουσίαση των σπουδαιότερων ρυθμίσεων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοστικό επίπεδο.
Ειδικά για τη χώρα μας, η περίοδος που μεσολάβησε από την προηγούμενη, Η΄ έκδοση του βιβλίου, δηλαδή 2020-2022, χαρακτηρίζεται από μια κοσμογονία νέων νόμων σχετικών με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Οι διατάξεις του δημοσιονομικού δικαίου της χώρας εξακολουθούν να είναι διεσπαρμένες σε διάφορα νομοθετήματα των οποίων η έναρξη ισχύος δεν συμπίπτει χρονικά. Αλλά και οι διατάξεις του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού δικαίου (πρωτογενούς και παράγωγου) βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Όλο αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερές στη μελέτη του από τον ερμηνευτή και εφαρμοστή.
Για αυτούς τους λόγους ο Συγγραφέας, με τον τρόπο που χαρακτήριζε και τις προηγούμενες εκδόσεις του έργου, με καίριο μέλημα τη λιτότητα, την αμεσότητα του λόγου και την πλήρη κατανόηση χωρίς περιττές θεωρητικές αναλύσεις, επιδιώκει μια επιλεκτική, αλλά πλήρη και συστηματική αναφορά στις νέες διατάξεις. Το έργο εμπλουτίζεται με θεωρητικά σχόλια και κρίσιμες παρατηρήσεις. Πριν την ανάλυση των νέων νομικών διατάξεων γίνεται, επίσης, αναφορά και στις αντίστοιχες διατάξεις του προηγούμενου νομικού καθεστώτος. Με αυτή τη διάρθρωση, την διαχρονική προσέγγιση και τον εύστοχο σχολιασμό το έργο απευθύνεται όχι μόνο σε νομικούς, αλλά και σε κάθε φοιτητή, σπουδαστή, δημοσιονομολόγο, αλλά και κάθε αναγνώστη που έχει ανάγκη να μελετήσει και να κατανοήσει το περίπλοκο πλαίσιο του δημοσιονομικού δικαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online