Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Σύγχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Συγγραφέας
Επιμέλεια
ISBN
978-960-648-660-9
Σελίδες
XVI + 891
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 75.0

Συλλογικό Έργο, Σύγχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2023


Μέσα από το παρόν έργο παρουσιάζεται στους αναγνώστες το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ειδικότερα η επίλυση κρίσιμων και πλέον επίκαιρων πρακτικών θεμάτων, που άπτονται της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας της Χώρας μας, καθώς και των πρόσφατων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, μέσα σε ένα νέο και πολύπλοκο δημοσιονομικό περιβάλλον. Η θέσπιση της νέας Δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ν. 4700/2020) και ο νέος Οργανικός του Νόμος (ν. 4820/2021) συνέβαλαν επίσης στην ανάγκη αυτής της έκδοσης, ώστε να καταστεί γνωστό το νέο νομικό οπλοστάσιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Μέσα από μια συστηματική διάρθρωση που διευκολύνει τον αναγνώστη, για κάθε άρθρο του Συντάγματος παρατίθενται περιλήψεις των πιο κρίσιμων αποφάσεων και ακολουθούν οι κρίσιμες σκέψεις. Συγκεκριμένα, στο παρόν επελέγησαν προς επεξεργασία οι πιο ενδιαφέρουσες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ή πράξεις ή πρακτικά) των έξι τελευταίων ετών, που εμπεριέχουν τον δικαστικό έλεγχο της εναρμόνισης και της συμβατότητας των εφαρμοσθέντων νόμων προς το Σύνταγμα, με συχνή αναφορά στην ΕΣΔΑ, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ενωσιακό Δίκαιο εν γένει. Κατ’ εξαίρεση, επιλέγονται και αποφάσεις παλαιότερων ετών, εφόσον αυτές αποτελούν τη βάση για την εξελικτική πορεία της σύγχρονης δικαιοδοτικής και ελεγκτικής λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτός ο συλλογικός τόμος έχει ως στόχο να αναδείξει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίον το Ελεγκτικό Συνέδριο εναρμονίζει αντίρροπες αρχές ή δικαιώματα που συγκρούονται, με σκοπό τη σαφήνεια, τη σταθερότητα και την ασφάλεια δικαίου σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.
Παράλληλα, το παρόν αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο κατά την εξέταση του μαθήματος «Η Συνταγματική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου», για την εισαγωγή των υποψηφίων δικαστών της Διοικητικής Κατεύθυνσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ).

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online