Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-281-1
Σελίδες
ΧΧΧΙ + 282
Έτος
2015
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 32.0

Ν. Ζευγώλης, Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, 2015


Στην παρούσα μελέτη, αναλύεται με ιδιαίτερη σαφήνεια το ζήτημα των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, με παράθεση τόσο το προϊσχύσαντος νομοθετικού καθεστώτος όσο και των αλλαγών που έχουν προκύψει, εστιάζοντας ταυτόχρονα την προσοχή του αναγνώστη και στην επιρροή του ενωσιακού δικαίου και των θέσεων των ευρωπαϊκών θεσμών επί του ζητήματος. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται κριτική και εμπεριστατωμένη αποτίμηση των ισχυουσών ρυθμίσεων ενώ παρατίθενται εποικοδομητικές προτάσεις για τη συνολική και ορθολογική αντιμετώπιση αυτού του κρίσι μου ζητήματος.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online