Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δίκαιο της δικαιοπραξίας, 2η έκδ.

Συγγραφείς
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-255-7
Σελίδες
XXXIII - 603
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 65.0

Δ. Παπαστερίου/Δ. Κλαβανίδου, Δίκαιο της δικαιοπραξίας, 2η έκδ., 2021


Στο Δίκαιο των Δικαιοπραξιών, ως τη φυσική συνέχεια των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου, η έννομη τάξη και μαζί της η νομική επιστήμη ακολουθούν την ακραία αφαίρεση κατά την κατάστρωση των κανόνων δικαίου. Η ερμηνεία και εφαρμογή τους προϋποθέτουν τη γνώση του πρώτου μέρους των Γενικών Αρχών και αποτελούν τη βάση για την κατανόηση και εφαρμογή του εν γένει Αστικού Δικαίου.
Στην παρούσα δεύτερη έκδοση η ύλη διαρθρώνεται συστηματικά σε τέσσερα μέρη με επιμέρους κεφάλαια και σε εβδομήντα τέσσερις συνολικά παραγράφους που συμβάλουν στην ξεκάθαρη δομή του έργου και εμπλουτίζονται πολύ συχνά με παραδείγματα ή με αποσπάσματα από δικαστικές αποφάσεις, επιδιώκοντας την καλύτερη κατανόηση και τη συσχέτιση των εννοιών, αλλά και τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.
Στόχος του έργου είναι να αποτελέσει ένα επιστημονικό βοήθημα τόσο για τον φοιτητή όσο και για τον ώριμο νομικό. Ένας τέτοιος στόχος επιβάλλει την τήρηση μιας ισορροπίας στην ανάπτυξη των θεμάτων και μάλιστα τέτοιας ισορροπίας που αφενός να επιτρέπει στο φοιτητή να αντιληφθεί και να αφομοιώσει τις καινούργιες έννοιες, αφετέρου να ικανοποιεί τον προχωρημένο νομικό στις ποικίλες αναζητήσεις του.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online